KastelenInNederland.nl
help zoeken

De nood onzer kastelen

Auteur(s)
E.O.M. van Nispen tot Sevenaer
Titel
De nood onzer kastelen In : Bulletin KNOB nr 4de serie 6(1937) nr. 2, 1937
Uitgave
Nederlandschen Oudheidkundigen Bond : s.l.
Aantal bladzijden
21
Kaarten
Nee
Foto's
Nee
Index
Nee
Tekeningen
Nee
Kasteel plattegronden
Nee
Literatuur verwijzingen
Nee
Noten
Nee
Niveau
wetenschappelijk