The Hunneschans at Uddel reconsidered

Auteur(s)H.A. Heidinga
TitelThe Hunneschans at Uddel reconsidered In : Château Gaillard : Etudes de Castellologie médiévale nr XIII. , 31 aôut - 6 septembre 1986, 1986
UitgaveUniversité de Caen : s.l.
TekeningenJa
NotenJa