KastelenInNederland.nl
help zoeken

The Hunneschans at Uddel reconsidered

Auteur(s)
H.A. Heidinga
Titel
The Hunneschans at Uddel reconsidered In : Château Gaillard : Etudes de Castellologie médiévale nr XIII. , 31 aôut - 6 septembre 1986, 1986
Uitgave
Université de Caen : s.l.
Tekeningen
Ja
Noten
Ja