KastelenInNederland.nl
help zoeken

Kasteel Lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis. Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent

Auteur(s)
Cees Koot - Elly Heirbout
Titel
Kasteel Lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis. Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent
Uitgave
Gemeente Nijmegen, bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie : Nijmegen
Jaar, druk
2016 : 1e
Aantal bladzijden
1102
Kaarten
Ja
Foto's
Ja
Index
Nee
Tekeningen
Ja
Kasteel plattegronden
Ja
Literatuur verwijzingen
Ja
Noten
Ja
ISBN
1873 829X-62
Bouwgeschiedenis
Zeer goede kwaliteit
Niveau
wetenschappelijk

Annotatie

Zeer uitgebreide beschrijving van het archeologisch onderzoek uit 2012.