KastelenInNederland.nl
help zoeken

De kastelen van Floris V als instrumenten van zijn machtpolitiek

Auteur(s)
Rein de Graaf
Titel
De kastelen van Floris V als instrumenten van zijn machtpolitiek Artikel in boek: D.E.H. de Boer - Wi Florens. De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw, 1996
Uitgave
[s.n.] : s.l.
Jaar, druk
1996 : 1e
Aantal bladzijden
18
Kaarten
Ja
Foto's
Ja
Index
Nee
Tekeningen
Ja
Kasteel plattegronden
Ja
Literatuur verwijzingen
Ja
Noten
Ja
Bouwgeschiedenis
Afwezig
Bewonings geschiedenis
Goede kwaliteit
Niveau
gedegen