KastelenInNederland.nl
help zoeken

Plangebied Drakenburg : Gemeente Baarn : Een inventariserend archeologisch onderzoek

Auteur(s)
F.G.H. Deckers - R.E. Deckers-Blom
Titel
Plangebied Drakenburg : Gemeente Baarn : Een inventariserend archeologisch onderzoek Serie : RAAP-notitie nr 380
Uitgave
RAAP Archeologisch Adviesburea : Amsterdam
Jaar, druk
2003
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau