KastelenInNederland.nl
help zoeken

Kasteelterrein Rosenburgh : Gemeente Voorschoten : Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

Auteur(s)
R.A.C. Kroes
Titel
Kasteelterrein Rosenburgh : Gemeente Voorschoten : Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Serie : RAAP-rapport nr 2215
Uitgave
RAAP Archeologisch Adviesburea : Weesp
Jaar, druk
2011
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau