KastelenInNederland.nl
help zoeken

De stins genaamd Grovestins te Gaastmaburen

Auteur(s)
- Onbekend
Titel
De stins genaamd Grovestins te Gaastmaburen In : Leeuwarder Courant nr 07-04-1887, 1887
Uitgave
[s.n.] : s.l.
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau