De stins genaamd Grovestins te Gaastmaburen

Auteur(s)- Onbekend
TitelDe stins genaamd Grovestins te Gaastmaburen In : Leeuwarder Courant nr 07-04-1887, 1887
Uitgave[s.n.] : s.l.
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau