Een archeo-historische benadering van 8 Bourgondische burchten in het graafschap Vlaanderen met aandacht voor het Bourgondische castrale bouwprogramma

Auteur(s)Bart Bartholomieux
TitelEen archeo-historische benadering van 8 Bourgondische burchten in het graafschap Vlaanderen met aandacht voor het Bourgondische castrale bouwprogramma
Uitgavez.n. [dissertatie Universiteit : z.p
Jaar, druk2007
Literatuur verwijzingenJa
NotenJa
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau