KastelenInNederland.nl
help zoeken

Een uithof van de Vlaamse abdij ter Doest bij Rotterdam

Auteur(s)
C. Hoek
Titel
Een uithof van de Vlaamse abdij ter Doest bij Rotterdam In : Stadsarcheologie (Gent) nr 3(1979) nr. 2, 1979
Uitgave
[s.n.] : s.l.
Aantal bladzijden
1
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau