KastelenInNederland.nl
help zoeken

Kasteelterrein Wadenstein, gemeente Lingewaal: archeologisch vooronderzoek: een bureau-, geofysisch-, en booronderzoek

Auteur(s)
R. Schiferli
Titel
Kasteelterrein Wadenstein, gemeente Lingewaal: archeologisch vooronderzoek: een bureau-, geofysisch-, en booronderzoek Serie : RAAP-rapport nr 1181
Uitgave
RAAP Archeologisch Adviesburea : Amsterdam
Jaar, druk
2005
Literatuur verwijzingen
Ja
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau