KastelenInNederland.nl
help zoeken

De burchten van Kuinre, gemeente Noordoostpolder: een landschapskartering

Auteur(s)
G.H. de Boer
Titel
De burchten van Kuinre, gemeente Noordoostpolder: een landschapskartering Serie : RAAP-rapport nr 562
Uitgave
RAAP Archeologisch Adviesburea : Amsterdam
Jaar, druk
2000
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau