KastelenInNederland.nl
help zoeken

Plangebied Hofplein en omgeving, gemeente Vianen: archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

Auteur(s)
H. Ringenier
Titel
Plangebied Hofplein en omgeving, gemeente Vianen: archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek Serie : RAAP-rapport nr 1172
Uitgave
RAAP Archeologisch Adviesburea : Amsterdam
Jaar, druk
2005
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau