KastelenInNederland.nl
help zoeken

Provincie Frysl?n : stinzen, states en versterkingen (groep 9): terreinen onderzocht in 1992-1996

Auteur(s)
G.J. de Langen - T.M. Perger - S. Wentink
Titel
Provincie Frysl?n : stinzen, states en versterkingen (groep 9): terreinen onderzocht in 1992-1996 Serie : RAAP-rapport nr 260
Uitgave
RAAP Archeologisch Adviesburea : Amsterdam
Jaar, druk
2000
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau