KastelenInNederland.nl
help zoeken

De heerlijkheid en stad van Hagestein

Auteur(s)
M.S. Pols
Titel
De heerlijkheid en stad van Hagestein In : Verslagen en mededeelingen van de Vereniging tot uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche recht nr 3(1893) nr. 1, 1893
Uitgave
[s.n.] : s.l.
Aantal bladzijden
36
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau