KastelenInNederland.nl
help zoeken

Inhoud en gebruik van de begrippen ridderschap en ridderhofstad in het Nedersticht gedurende de 16e eeuw

Auteur(s)
Rob van Drie
Titel
Inhoud en gebruik van de begrippen ridderschap en ridderhofstad in het Nedersticht gedurende de 16e eeuw In : Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie nr 40, 1986
Uitgave
[s.n.] : s.l.
Aantal bladzijden
33
Noten
Ja
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau