Plangebied gracht kasteel Schonauwen, gemeente Houten: archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen (karterende fase)

Auteur(s)M.S. Jordanov
TitelPlangebied gracht kasteel Schonauwen, gemeente Houten: archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen (karterende fase) Serie : RAAP-rapport nr 1371
UitgaveRAAP Archeologisch Adviesburea : Amsterdam
Jaar, druk2006
TekeningenJa
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau