KastelenInNederland.nl
help zoeken

Plangebied gracht kasteel Schonauwen, gemeente Houten: archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen (karterende fase)

Auteur(s)
M.S. Jordanov
Titel
Plangebied gracht kasteel Schonauwen, gemeente Houten: archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen (karterende fase) Serie : RAAP-rapport nr 1371
Uitgave
RAAP Archeologisch Adviesburea : Amsterdam
Jaar, druk
2006
Tekeningen
Ja
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau