Onderzoek naar de resten van een middeleeuwse 'stinswier' onder Zweins

Auteur(s)G.P. Alders - E. Kramer
TitelOnderzoek naar de resten van een middeleeuwse 'stinswier' onder Zweins In : De Vrije Fries nr 62(1982), 1982
Uitgave[s.n.] : s.l.
Aantal bladzijden14
TekeningenJa
NotenJa
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau