KastelenInNederland.nl
help zoeken

Beschrijving van de stins genaamd Grovestins te Gaastmaburen onder Hardegarijp

Auteur(s)
D.H. van der Meer
Titel
Beschrijving van de stins genaamd Grovestins te Gaastmaburen onder Hardegarijp In : Friesche Volksalmanak nr 1838, 1838
Uitgave
[s.n.] : s.l.
Aantal bladzijden
10
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau