KastelenInNederland.nl
help zoeken

Kasteelterreinen Bottenstein en Zuileveld te Vleuten, gemeente Utrecht: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

Auteur(s)
K. Leijnse
Titel
Kasteelterreinen Bottenstein en Zuileveld te Vleuten, gemeente Utrecht: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Serie : RAAP-rapport nr 1370
Uitgave
RAAP Archeologisch Adviesburea : Amsterdam
Jaar, druk
2006
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau