Met Recht en Rekenschap : De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-1558)

Auteur(s)Serge ter Braake
TitelMet Recht en Rekenschap : De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-1558) In : Hollandse Studiën nr 42, 2007
UitgaveVerloren : Hilversum
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau