Kronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van het begin der zestiende eeuw

Auteur(s)Worp Tyaerda van (Worp van Thabor) Rinsumageest
TitelKronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van het begin der zestiende eeuw
UitgaveH. Kuipers : Leeuwarden
Jaar, druk1871
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau