KastelenInNederland.nl
help zoeken

Kronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van het begin der zestiende eeuw

Auteur(s)
Worp Tyaerda van (Worp van Thabor) Rinsumageest
Titel
Kronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van het begin der zestiende eeuw
Uitgave
H. Kuipers : Leeuwarden
Jaar, druk
1871
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau