KastelenInNederland.nl
help zoeken

Het Hooge Huis te Beest (1493-1517)

Auteur(s)
Dr. Römer
Titel
Het Hooge Huis te Beest (1493-1517) In : Geldersche Volksalmanak nr 1857, 1857
Uitgave
[s.n.] : s.l.
Aantal bladzijden
30
Noten
Ja
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau