Het Slot Wiardastate te Goutum bij Leeuwarden

Auteur(s)G.A. Six
TitelHet Slot Wiardastate te Goutum bij Leeuwarden
Uitgavez.n. : z.p.
Jaar, druk1869
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau