KastelenInNederland.nl
help zoeken

De wederopbouw van kastelen en buitenhuizen na circa 1600: met centraal het Huis Capelle bij Rotterdam

Auteur(s)
R. Meischke - H.J. Zantkuijl
Titel
De wederopbouw van kastelen en buitenhuizen na circa 1600: met centraal het Huis Capelle bij Rotterdam In : Bulletin KNOB nr 104(2005) nr. 4, 2005
Uitgave
[s.n.] : s.l.
Aantal bladzijden
15
Foto's
Ja
Tekeningen
Ja
Noten
Ja
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau