KastelenInNederland.nl
help zoeken

Op weerstand gebouwd. Verdedigingslinies als militair erfgoed

Auteur(s)
H.C.M. Kleijn - R.J.A. van Suchtelen van de Haare - D.A. Hierck
Titel
Op weerstand gebouwd. Verdedigingslinies als militair erfgoed In : Jaarboek Monumentenzorg nr 2003, 2004
Uitgave
Waanders, Zeist : RDMZ : Zwolle
Foto's
Ja
Tekeningen
Ja
Literatuur verwijzingen
Ja
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau