Kronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van de vijftiende eeuw

Auteur(s)Worp Tyaerda van (Worp van Thabor) Rinsumageest
TitelKronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van de vijftiende eeuw
UitgaveG.T.N. Suringar : Leeuwarden
Jaar, druk1850
NotenJa
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau