KastelenInNederland.nl
help zoeken

Kronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van de vijftiende eeuw

Auteur(s)
Worp Tyaerda van (Worp van Thabor) Rinsumageest
Titel
Kronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van de vijftiende eeuw
Uitgave
G.T.N. Suringar : Leeuwarden
Jaar, druk
1850
Noten
Ja
Bouwgeschiedenis
Bewonings geschiedenis
Niveau