Kastelen in Gelderland

Auteur(s)Jorien Jas - Frank Keverling Buisman - Elyze Storms-Smeets - Annemieke te Stroete - Marc Wingens - Fred Vogelzang - Jan Vredenberg - Ben Olde Meierink
TitelKastelen in Gelderland
UitgaveMatrijs : Utrecht
Jaar, druk2013 : 1e
Aantal bladzijden616
KaartenJa
Foto'sJa
IndexJa
TekeningenJa
Kasteel plattegrondenJa
Literatuur verwijzingenJa
NotenJa
ISBN978 90 5345 410 7
BouwgeschiedenisZeer goede kwaliteit
Bewonings geschiedenisZeer goede kwaliteit
Niveaugedegen
Onderwerp(en)Bewoningsgeschiedenis, Bibliografie, Bouwhistorie, Kasteelkunde
boek omslag

Annotatie

Standaardwerk over de kastelen van Gelderland. 389 kastelen worden behandeld. In de eerste 100 bladzijden wordt de castellologie in Gelders perspectief besproken. Daarna wordt per gemeente de kastelen behandeld. Bij elke gemeente een kaartje met kastelen. Veel foto's (ook 5 van mij) prenten en plattegronden. Per kasteel zijn er goede bronverwijzingen zijn opgenomen. Een verklarende woordenlijst en drie uitstekende indexen (kastelen, geografische namen, persoonsnamen) sluiten het boek af.
Dit boek hoort absoluut bij de top kasteelboeken als Limburg en Utrecht. Jammer dat de kastelen Bingerden, Byvanck en Molecaten ontbreken.
Alle kastelen in dit boek
Artikelen in dit boek:
  • Bierens de Haan - Tot Nut en Sier..., 12 blz.
  • Jan Doesburg - Vergaan en vergeten..., 78 blz.
  • Conrad Gietman - Van Gelderse adel..., 12 blz.
  • Jorien Jas - Comfortabel wonen..., 9 blz.
  • Luuk Keunen - Een kanteling in de regionale spreiding van kastelen ov..., 2 blz.
  • Frank Keverling Buisman - In bestuurlijk kader..., 13 blz.
  • Ben Olde Meierink - Bouwen voor macht..., 13 blz.
  • Elyze Storms-Smeets - Waar kastelen verrijzen..., 7 blz.
  • Fred Vogelzang - Veranderend gebruik..., 10 blz.