Genhoes en de Tuin der Hesperiden

Auteur(s)M. Th. van Dijk-Franx
TitelGenhoes en de Tuin der Hesperiden Serie : Jaarboek van Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal
Uitgave- : s.l.
Jaar, druk2005 : 1e
Onderwerp(en)Streekgeschiedenis

Annotatie

Toen in 1988 nieuwe bewoners kasteel Genhoes betrokken, was er van enige tuinaanleg geen spoor meer te bekennen. Het omgrachte kasteel lag ingebed in boerenland dat zich in staat van verwaarlozing bevond.
Bij verkenning hiervan bleken zich op deze terreinen vervallen muurwerk, een beeld en divers steenwerk te bevinden, die de latente hoop dat er in vroegere tijden wel een stijltuin was geweest in niet geringe mate aanwakkerden. Ook het oude verwilderde bomenbestand wees daarop.
Op grond van de basisprincipes van historische tuinaanleg en door enige tuinaanleg op hoofdlijnen te realiseren, bleek deze wonderwel balans, ritme, evenwicht en lijnvoering terug te brengen.
Verdere vondsten en papieren documentatie brachten een even interessant als verrassend beeld van deze in architectuur aangelegde tuin aan het licht.