KastelenInNederland.nl
help zoeken

Het leven op het Huis Appeltern in het midden der 19de eeuw

Auteur(s)
C.C. van Valkenburg
Titel
Het leven op het Huis Appeltern in het midden der 19de eeuw In : Bijdragen en Mededeelingen Vereniging Gelre nr deel 60 (1961), 1961
Uitgave
S. Gouda Quint ; D. Brouwer en Zoon : Arnhem
Noten
Ja