Het leengoed de Duckenburg in het schependom van Nymegen

Auteur(s)J.D. Wagner
TitelHet leengoed de Duckenburg in het schependom van Nymegen In : Bijdragen en Mededeelingen Vereniging Gelre nr deel 15 (1912), 1912
UitgaveP. Gouda Quint : Arnhem
NotenJa