Het huis Hamerden bij Westervoort en zijne bezitters

Auteur(s)J.S. van Veen
TitelHet huis Hamerden bij Westervoort en zijne bezitters In : Bijdragen en Mededeelingen Vereniging Gelre nr deel 10 (1907), 1907
UitgaveP. Gouda Quint : Arnhem
NotenJa