KastelenInNederland.nl

Het huis Hamerden bij Westervoort en zijne bezitters

terug
Auteur(s)
J.S. van Veen
Titel
Het huis Hamerden bij Westervoort en zijne bezitters In : Bijdragen en Mededeelingen Vereniging Gelre nr deel 10 (1907), 1907
Uitgave
P. Gouda Quint : Arnhem
Noten
Ja