Het leengoed de Dukenburg in het schependom van Nijmegen

Auteur(s)W. van Poll
TitelHet leengoed de Dukenburg in het schependom van Nijmegen In : Bijdragen en Mededeelingen Vereniging Gelre nr deel 1 (1898), 1898
UitgaveP. Gouda Quint : Arnhem
NotenJa