KastelenInNederland.nl
help zoeken

Het leengoed de Dukenburg in het schependom van Nijmegen

Auteur(s)
W. van Poll
Titel
Het leengoed de Dukenburg in het schependom van Nijmegen In : Bijdragen en Mededeelingen Vereniging Gelre nr deel 1 (1898), 1898
Uitgave
P. Gouda Quint : Arnhem
Noten
Ja