De restauratie van het Kasteel te Coevorden. Een verantwoording

Auteur(s)Corneille Janssen
TitelDe restauratie van het Kasteel te Coevorden. Een verantwoording In : Nieuwe Drentse Volksalmanak nr 39(1973), 1973
Uitgavevan Gorcum : Assen
NotenJa
ISBN90 232 1099 9