De invasie van het Huis Cannenburch in 1590

Auteur(s)R. Hardonk
TitelDe invasie van het Huis Cannenburch in 1590 In : Bijdragen en Mededeelingen Vereniging Gelre nr deel 70(1978/79), 1979
UitgaveVereniging "Gelre" : Arnhem
NotenJa