Van Arkel's oude veste : Geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen

Auteur(s)H.A. Goch
TitelVan Arkel's oude veste : Geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen
Uitgave- : Gorinchem
Jaar, drukz.j. : 1e