KastelenInNederland.nl

Moerendaal / Kasteelwei

Heden ten dage...

Plaats
Nispen
Gemeente
Roosendaal
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD x - y
90,850 - 389,400
Coördinaten dec nbr -ol
51.489908 - 4
Commentaar? hier
Datum gegevens
zo 13 februari 2011
Geraadpleegd (12 mnd)
280
 

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
16e eeuw
Zichtbare toestand:
Onbekend

Bouwgeschiedenis:

Terrein met de resten van een laat-middeleeuwse hofstede / versterkte hoeve. Is gelegen in het dal van de Watermolenbeek. Oorspronkelijk lag Moerendaal in de binnenbocht van een meander van de beek. Omschrijving:Aanvankelijk was Moerendaal een 14e eeuwse hoeve. Omstreeks 1540 werd deze uitgebreid tot een door een gracht omgeven kasteeltje met bijbehorende hoeve. Werd begin 17e eeuw weer een hoeve hoeve, die in 1764 afbrandde.

Archeologisch onderzoek:

Bij verkennend onderzoek door leden van de archeologische werkgroep van de Heemkundekring Roosendaal en Nispen in november 1990 zijn fundam amenten aangetroffen (baksteen 22x10x5 cm) en een uit kalksteensegmenten en baksteen opgetrokken vermoedelijke waterput. Men vermoedde te maken te hebben met de resten van kasteel Moerendaal. Bij bronnen-onderzoek blijken echter geen bewijzen te zijn aangetroffen voor het bestaan van een slot Moerendaal (rapport Heemkundekring). Aardewerk, tegels en plavuizen die tot 50 cm onder maaiveld werden verzameld dateren overwegend uit de 18e eeuw (vondstenlijst Heemkundekring). In 1992 heeft RAAP weerstands- en booronderzoek verricht, o.a. op de lokatie waar door de heemkundekring fundamenten waren aangetroffen. Op deze plaats, in de noordoosthoek van het terrein, bleek een vierkant gebouw aanwezig te zijn met een afmeting van 12 x 12 m.
Het is vermoedelijk aangelegd op een opgehoogd terrein. Ten en westen hiervan bevond zich ook nog een plek met veel puin. Beide 'binnenterreinen' waren oorspronkelijk omgeven door grachten.Het is niet onwaarschijnlijk dat het vierkante gebouw uit de 14e eeuw dateert. De daar aangetroffen scherven dateren echter alle uit de 17e en 18e eeuw.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

J. Findhammer - Beschrijvingen Archeologische Monumenten (AMK); Cultuurhistorische Waardenkaart 2005, 2006 -- blz 77

Caroline Hom - Verborgen kastelen in zicht; archelogisch onderzoek en inrichting van kasteelterreinen, 2005 -- blz 21 (met illustratie)