Megen

Heden ten dage...

Adres Clarastraat 2
Postcode 5366 AK
Plaats Megen
Gemeente Oss
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 167002,426010
Coördinaten WGS84 51.823,5.56165
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 14 oktober 2021
Gezien (12 mnd) 417
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Op het omgrachte terrein van het voormalige kasteel aan de rand van Megen, staat nu het klooster St. Josephsberg. Het gehele terrein is omgracht en de tuin is ommuurd. Het kloosterterrein is bereikbaar via een brug en een bakstenen poortje.
Kastelen in de omgeving

Functies:

klooster
klooster

Over van middeleeuwse toestand:

Het kloostercomplex staat in het midden op een vrij groot, rechthoekig omgracht terrein. Het klooster is bereikbaar via een bakstenen poort en een brug, waarna men op een kleine binnenplaats uitkomt. Het gebouw is uit diverse gebouwen opgebouwd; allereerst een blokvormig woonhuis met een leien schilddak, twee bouwlagen op een souterrain. Daarachter een langgerekte, rechthoekige vleugel; wederom onder een leien schilddak. Links hiervan staat haaks op de vleugel de kapel, met een klokkentorentje op het dak.
Wat opgaand muurwerk en de fundamenten van het destijds uitgebrande kasteel vormen de basis van het huidige gebouw. Er zou ook nog een torentje over zijn dat momenteel als schuur gebruikt wordt.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1137 t/m 1386
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
Het kasteel werd in 1137 gebouwd en in 1386 werd het geheel vernieuwd.
Typologie tekst:
Een prent uit 1671 laat een polygonaal gebouw zien op een rechthoekig grondplan.
(Bouw)fase 2 - 1386 t/m 1528
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
In 1512 en later in 1528 wordt de stad Megen verwoest door de Geldersen, waarbij ook het kasteel niet ongedeerd blijft. Het kasteel brandt geheel uit, maar wordt geheel gerestaureerd.
(Bouw)fase 3 - 1528 t/m 1581
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
In 1580 wordt het kasteel versterkt, maar op driekoningenavond 1581 breekt er door onachtzaamheid een brand uit die zich snel uitbreidt, en tenslotte het hele kasteel in as legt. In 1601 en wederom in 1605 zijn er plannen het huis weer op te bouwen, maar deze worden nooit uitgevoerd. In 1717 wordt het terrein met de ruïne aangekocht door Christophorus Strick van Boxmeer, die op het kasteelterrein een klooster voor de Clarissen liet bouwen.
(Bouw)fase 4 - 1581 t/m 1717
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ruïne
Bewoond door: Familie
In 1580 wordt het kasteel versterkt, maar op driekoningenavond 1581 breekt er door onachtzaamheid een brand uit die zich snel uitbreidt, en tenslotte het hele kasteel in as legt. In 1601 en wederom in 1605 zijn er plannen het huis weer op te bouwen, maar deze worden nooit uitgevoerd. In 1717 wordt het terrein met de ruïne aangekocht door Christophorus Strick van Boxmeer, die op het kasteelterrein een klooster voor de Clarissen liet bouwen.

Bezitgeschiedenis:

Andreas van Cuijk, bisschop van Utrecht, gaf in 1137, met toestemming van keizer Koenraad III, aan Otto de Roover een stuk land, 'de Peel' genaamd, in leen, die aan de oever van de Maas een sterkte deed bouwen, die hij Meghen noemde. Diens opvolgers noemden zich daarna Van Megen. Eind dertiende eeuw vinden we Jan I als heer van Megen. Jan V, was de laatste Van Megen. Hij breidde de inmiddels ontstane stad uit en vernieuwde het kasteel. Vanaf 1420 is Hendrik Dicbier eigenaar van het goed. De familie Dicbier blijft aan tot 1469. Jan Dickbier verkoopt dan het kasteel aan Guy de Brimeu. De familie de Brimeu blijft aan tot 1605. Markant figuur uit deze familie was Charles (1548-1572). In 1610 vinden we Frans Hendrik van Croy als heer van Megen, die echter niet meer op het kasteel kon wonen daar het jaren daarvoor afgebrand was. Verdere heren van Megen waren de families Vehlen, Neuburg en Schall von Bell.

Historische betekenis:

Het huis was het stamhuis van de heren van Megen.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0186
 

Algemeen:

Tekst : Peter van der Wielen.

Afbeeldingen:

-Het kasteel in vogelvlucht, pentekening, 1671, Simonau en Toovey, Tilburg, KUB M 41.1/820.11 (1)

Publicaties:

Ronald Stenvert - Monumenten in Nederland. Noord-Brabant, 1997 -- blz 251

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 74 (met illustratie)