Meeuwen

Alle plaatjes (6)

Heden ten dage...

Adres Kasteellaan 3
Plaats Meeuwen
Gemeente Altena
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 128700,415850
Coördinaten WGS84 51.731194,5.006311
Bestemming Landbouw
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 8 december 2020
Gezien (12 mnd) 269
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Ten noorden van Meeuwen.
Kastelen in de omgeving

Functies:

agrarisch
agrarisch

Over van middeleeuwse toestand:

Het huidige huis is een dwarshuisboerderij in Neorenaissance stijl. Het hoofdgebouw van het huidige huis heeft een rechthoekig bouwlichaam van drie verdiepingen onder een zadeldak, welk aan weerszijden wordt afgesloten door een trapgevel. Aan de achterzijde van het huis, bevindt zich links van het midden nog een trapgeveltje, welk het trappenhuis aangeeft. In het verlengde hiervan bevindt zich een achtkantige klokkentoren met een koperen spits met windvaan en een lantaarn. De ramen met kruiskozijnen hebben allen halve luiken. Haaks op het hoofdgebouw is de boerderijvleugel geplaatst. Twee bouwlagen onder een zadeldak, dat aan de kant van de binnenplaats doorgetrokken is tot aan de eerste bouwlaag. Dit dak is gedekt met rode pannen, het huis zelf heeft zwarte pannen. De ingang van de boerderij is bekroond met een trapgeveltje.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Het huis werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1360 t/m 1846
Typologie Zaaltoren
Zichtbare toestand: Intact
Het huis werd waarschijnlijk rond 1360 gebouwd. In de zestiende eeuw werd er een zware aarden wal om het kasteel aangebracht. In de zestiende eeuw treedt het verval in, en wegens geldgebrek worden er in 1586 alleen de meest noodzakelijke reparaties uitgevoerd. In 1711 werd het kasteel door de Fransen ingenomen en geplunderd, en in 1794 nogmaals. In 1846 werd het bouwvallige kasteel afgebroken. Een van de bijgebouwen werd tot boerderij verbouwd, welke in 1936 door brand werd verwoest.
Typologie tekst:
Slechts de oude afbeeldingen en de oudste kadastrale situatie staan ons ter beschikking. Er heeft nooit archeologisch onderzoek plaatsgevonden.
(Bouw)fase 2 - 1846 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Op de fundamenten, en met gebruikmaking van wat opgaand muurwerk werd het nieuwe huis gebouwd. In 1944 werd het huis bij beschietingen zwaar beschadigd, maar na de oorlog weer hersteld wordt. In 1952 werd de klokkentoren toegevoegd.

Bezitgeschiedenis:

Het huis werd gebouwd door Jan van Drongelen. Hij droeg het op aan de graaf van Holland en het kreeg het weer in leen terugkreeg. In 1431 werd Katharina van Drongelen met de heerlijkheid Meeuwen beleend, welke zij doorverkocht aan Dirk van der Merwede, bijgenaamd "Dolle Dirk". Deze liet Meeuwen na aan zijn dochter Odilie, die problemen kreeg met de erfgenamen van Jan van Drongelen, die hen een jaargeld uit de heerlijkheden Eethen en Meeuwen naliet. Ode van Drongelen eiste een deel op van de heerlijkheid en haar zoon Daniël van Ranst maakte zich meester van het kasteel. Later gaf deze de heerlijkheid aan zijn zuster Adriana, welke gehuwd was met Jan Millink. In 1586 vinden we Alijdt van den Assendelft als eigenaresse. In 1701 wordt het kasteel verkocht aan Diederick van Hemert, burgemeester van Heusden. In 1794 is Abraham van Bleiswijk eigenaar, en in 1832 wordt het huis verkocht aan Gerrit Vermeulen uit Waspik. Diens weduwe verkoopt het goed in 1844 aan fabrikant H. Bosch. In 1904 koopt grootgrondbezitter Z. Verhagen de heerlijkheid met de gebouwen, welke bij zijn dood toekomen aan zijn dochter Cornelia, gehuwd met C. Wildervanck. In 1956 komt het huis in bezit van de familie Van de Vendel, die het nu nog bezit.

Verwijzingen

Wikipedia Meeuwen
Castlephoto Kasteel Meeuwen
Kastelenlexicon 0288
Rijksmonumentnr 521013
 

Algemeen:

Tekst: Peter van der Wielen

Afbeeldingen:

-Kasteel van Meeuwen, pentekening, 1760, J. van Aken, Tilburg, KUB M 41 / 820.11 (6)
-Kasteel te Meeuwen, tekening, 26 mei 1847, G. Bosch, Tilburg, KUB M 41 / 820.11 (7)
-Gezigt van het slot te Meeuwen aan de oostzijde, 1832, pentekening, J.B. van Buuren, Tilburg, KUB M 41 / 820.11 (5)
-T'huis te Meeuwen, ets, 1786-1792, J. Bulthuis/C.F. Bendorp, Tilburg, KUB M 41 / 820.11 (3)
-Meeuwen, penseeltekening, ongedateerd, H. Tavenier, Tilburg, KUB M 41 / 820.11 (2)
-Meeuwe oostzijde, tekening, 15 augustus 1718, H. Pola, Tilburg, KUB M 41 / 820.11 (1)
-Huis te Meeuwen, tekening, 13 augustus 1735, C. Pronk, 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum
-Meeuwen, tekening, R. Roghman, particuliere collectie

Publicaties:

J.P.C.A. Hendriks - Archeologie en Bewoningsgeschiedenis in het Land van Heusden en Altena, 1990 -- blz 61-61

J.P.C.A. Hendriks - Uijtygerooft en geplundert; Franse plunderingen in het land van Heusden en Altena, 1982 -- blz 23 (met illustratie)

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 73 (met illustratie)

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 308 - 310

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.VII 797