Het Luneven

Heden ten dage...

Plaats Boxmeer
Gemeente Land van Cuijk
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 193840,405700
Coördinaten WGS84 51.638853,5.948522
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 10 oktober 2021
Gezien (12 mnd) 68
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1366 t/m 1932
Zichtbare toestand: Intact
Het huis bestond vermoedelijk al in 1366. De oudste vermelding dateerut uit 1541. In 1540 werd het zuidelijke deel van het huis door brand verwoest, waarbij waardevolle zaken en documenten verloren gingen. Na herstel krijgt het huis een huiskapel in een benedenzaaltje. In 1618 is het huis uitgegroeid tot een groot herenhuis, omgeven door water, bomen en struikgewas. In de directe nabijheid zijn moerassen en turfkuilen. Na 1800 werd het bovenhuis afgebroken en liet men het dak zakken. Ook verdwenen in die jaren het koetshuis, de stallen en de schuur. In 1910 werd er een voerhuis met varkensstalling gebouwd, en in 1911 een nieuw woonhuis met schuren. In 1932 werd het oude huis afgebroken, waarbij de fundamenten en de kelders in de grond blijven zitten, en werd er een nieuwe boerderij gebouwd. Deze boerderij werd na 1983 verlaten om plaats te maken voor de uitbreiding van het kerkdorp Boxmeer [Van der Wielen].
(Bouw)fase 2 - 1932 t/m heden
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Bezitgeschiedenis:

In 1366 vinden we Peter van Kuijlenburg, heer van Meer, als mogelijke eerste bezitter. Na 1387 kwam het toe aan diens zoon Hubert of Huijbert. Diens opvolger Johan liet na 1466 de gronden nabij het adellijk huis ontginnen. In 1472 was Margriet van Meer eigenaresse. In 1540 waren Hendrick van Meer en zijn vrouw Margriet van Neerhaven eigenaar. In 1637 werd het huis gepacht door ene Meeuws, en in 1664 waren dit de gebroeders Peters. In 1777 vinden we baron Van Geispitsheim als heer van 't Luneven, maar hij was geen eigenaar. Dit was de familie Van den Bosch-Van den Broek. Rond 1800 werd Hendrik Arts eigenaar. In 1872 werd het verkocht. Jan van den Hork, die in 1883 het goed pachtte, kocht het in 1899. Diens familie was de laatste eigenaar [Van der Wielen].

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0415
 

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 156

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.VII 461