KastelenInNederland.nl
help zoeken

Lochtenburg / Terweij / Jonker Jegersslotje / Ten Veedenhusen

Heden ten dage...

Adres
Boskantseweg
Plaats
Sint-Oedenrode
Gemeente
Meierijstad
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD
159530,396950
Coördinaten WGS84
51.561386,5.452544
Commentaar ?
Datum gegevens
ma 27 juli 2020
Gezien (12 mnd)
155
Aanpassingen (>2019):
 

Locatie:

Lochtenburg moet gezocht worden aan de Boskantseweg richting Best, in de buurt van de Odaflat. Het lag tegenover Henkenshage

Over van middeleeuwse toestand:

Het slot is allang verdwenen. Op de terrein stond een huis dat de naam Lochtenburg draagt ook dit is verdwenen. Nu is dit perceel al diverse jaren in gebruik als parkeerplaats voor de stalen meubelenfabriek Ahrend - ODA direct aansluitend bij de kantoorflat aan het Kofferen.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet niet, niet verdedigbaar
 

Etymologie:

Locht = luchthartig; burg = versterkt huis

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1417 t/m 1804

Typologie
Moated site
Zichtbare toestand:
Intact
Lochtenburg duikt in de veertiende eeuw op als een naamloos reeds lang bestaand goed. In 1471 wordt de naam Lochtenburg voor het eerst genoemd. Later werd het Ter Weij genoemd.
In 1804 werd het verkocht en afgebroken.
Typologie tekst:
Een slotje.

(Bouw)fase 2 - 1804 t/m heden

Typologie
< Geen >
Zichtbare toestand:
Deels overbouwd

Bouwgeschiedenis:

Het huis duikt in de veertiende eeuw op uit een mistig verleden. In 1617 wordt het door krijgsgeweld verwoeste slot weer opgebouwd. Tegen het eind van de achttiende eeuw verkeert het huis in vervallen toestand, en in 1804 wordt het huis afgebroken. De boerderij en het koetshuis worden tot geriefelijke woonruimte omgebouwd. Deze gebouwen zijn inmiddels ook verdwenen.

Bezitgeschiedenis:

De familie Ten Veedenhuse is de eerst bekende eigenaar van het slot. Hierna volgen o.a. de families Van Kuyck, Van Lancvelt en Van Amersoyen. Eind vijftiende eeuw werd het gekocht door Godaard de Jeger.
In de verpondingen van 1650 wordt het huis als volgt omschreven: “Joncker Wouter de Jeger is toebehorende ende gebruijkende een omwaterd edelmans huijsinge, neerhuisinge ende schuer, hoff heesterbosch, een buijnder groese bij den huijse, twee schaer koeijeweijde in de Neul, vier voeijer hoijgewasch in twee besondere beempden bij den Tolheuvel gelegen.”
n 1712 komt het goed via huwelijk in handen van Theodoor von Bönninghausen, heer van Walbeck en Twiststeden.
In 1797 begint ene meneer Kuijper een kostschooltje in het gebouw. In 1804 wordt het verkocht aan notaris mr. Gerard de Jong. Hij laat het tot de grond toe afbreken, alleen de boerenwoning, koetshuis en paardenstallen bleven staan.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Algemeen:

Tekst : Peter van der Wielen

Afbeeldingen:

-Lochtenburg, tekening, L. van Valkenburg, Tilburg, KUB S 62.7 / 820.11 Loch (1)

Publicaties:
Heesters, W./Ramakers, C.S.M., Geschiedenis van St. Oedenrode, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel XXIV, 1975, p. 104
Heesters, W., Sint-Oedenrode, Zwerftocht door een Boeiend Verleden, 1981, p. 138

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 156

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.VII 452, DL.VIII 347