Hof te Lieshout

Heden ten dage...

Plaats Lieshout
Gemeente Laarbeek
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 169099,391306
Coördinaten WGS84 51.510587,5.590307
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 10 oktober 2021
Gezien (12 mnd) 153
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Verhoging omringd door essen. Funderingen van een kerk en kasteel zijn nog aanwezig. In deze funde- ringen zit ijzeroer. Ligt binnen omgrachting, naast moderne kerk.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 12e eeuw, 4e kwart t/m 17e eeuw
Zichtbare toestand: Intact
De oudst bekende vermelding van 't Hof van Lieshout dateert uit 1194: curtem de Lyzoth.
De oudst bekende Nederlandstalige vermelding is te vinden in het Bosch Protocol van 16 mei 1477: Thoff van Lyeshout.
Mogelijk voor de 17e eeuw omgebouwd tot boerderij.
(Bouw)fase 2 - 17e eeuw t/m heden
Zichtbare toestand: Deels overbouwd

Archeologisch onderzoek:

Bij booronderzoek door J. van Gool, onder begeleiding van W. Verwers (ROB) en H. Jansen (gem. Den Bosch) werd in de boorgaten een puinlaag, muurresten, een gracht of ven en botresten van voormalige begravingen aangetroffen (oktober 1998).
CAA: 51EZ-3

Verwijzingen

Wikipedia \'t Hof
 

Publicaties:

J. Findhammer - Beschrijvingen Archeologische Monumenten (AMK); Cultuurhistorische Waardenkaart 2005, 2006 -- blz 18

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 155

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.VII 316