Het Groote Laar

Heden ten dage...

Adres Nijnselseweg 19
Postcode 5492 HD
Plaats Sint-Oedenrode
Gemeente Meierijstad
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 160750,396775
Coördinaten WGS84 51.55905,5.470472
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 10 december 2020
Gezien (12 mnd) 270
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Links van de weg van St. Oedenrode naar Nijnsel staat aan het einde van een doodlopende weg ligt de pachthoeve de Grote Laar. Het is het enige wat nog rest van het complex De Laar.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

De zware fundamenten, ruim twee meter dik, zitten nog in de grond. Op het terrein van de Kleine Laar werd een nieuw huis gebouwd. Bij het plaatsen van de kelder zijn de palen van de brug zijn gevonden en weggegooid. (bron: voormalige eigenaar Het Grote Laar).

Pachthoeve de Grote Laar bestaat uit een langgerekt rechthoekig gebouw van twee bouwlagen onder een zadeldak. De tweede bouwlaag bevindt zich onder de kap, evenals de duiventil, waardoor de voorgevel vanaf de eerste verdieping zeer spits toeloopt. In de nok zitten een aantal duivengaten.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1360 t/m 17e eeuw, 4e kwart
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact
Het huis bestond al in 1360. Aan het eind van de zeventiende eeuw was het huis in eigendom van Hyacinth d’Alley, welke geen nakomelingen had, wat waarschijnlijk de oorzaak was dat het huis nogal verwaarloosd werd. In 1698 was het gedeeltelijk ingestort en dat werd niet meer hersteld. In de loop van de eeuwen verdween het opgaande muurwerk en de fundamenten zakten weg in de grond.
Typologie tekst:
Het kasteel werd omschreven als een zware toren met een aanbouw. Het huis stond op een omgracht eiland, en was alleen bereikbaar via de neerhof, hoeve de Kleine Laar, die op een apart eilandje stond. De eilandjes waren via bruggen met elkaar en het vaste land verbonden.
Bron: W. Heesters/C.S.M. Ramaker Geschiedenis van St. Oedenrode, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel XXIV.

“onder deese vryheydt syn gheleegen verscheyden eelmanshuysen, onder dewelcke het oudste is het huyse te Laer, eertijds herghecoomen van die Merode ende nu toebehoorende de kinderen van heer N. van d’Allij die men daer heer naer noemt. Alnogh seecker huyse, hergeghecoomen van die Halmale, nu toebehoorende jouffrou Anna van Hambroeck, vrouwe van Jecschot”.
(Bouw)fase 2 - 17e eeuw, 4e kwart t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein
Vanaf het einde van de 17e eeuw is het huis langzaam verdwenen.

Bezitgeschiedenis:

De oudst bekende bewoner is Lucas van Erp. Dan volgen de families Van der Aa, Scoeffse en Van Cortenbach elkaar op. Eind zestiende eeuw is het kasteel in handen van de familie De Merode. Hier wordt het goed opgesplitst in drie delen. De Grote en de Kleine Laar komen respectievelijk in handen van een zoon en dochter de Merode. In 1618 komt het kasteel aan Virginia tSeraerts. In de zeventiende eeuw is het goed in bezit van Jacob d’Alley en vervolgens aan diens erven. Hyacinth d’Alley is de laatste bewoner van het slot.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0181
 

Algemeen:

Tekst: P.J. van der Wielen

Afbeeldingen:

-Hoeve de Grote Laar, voorkant, tekening, L. van Valkenburg, Tilburg, KUB S 62.7 / 830.11 (6)
-Hoeve de Grote Laar, achterkant, tekening, L. van Valkenburg, Tilburg, KUB S 62.7 / 830.11 (5)

Bronnen:
Heesters, W./Ramakers, C.S.M., Geschiedenis van St. Oedenrode, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel XXIV, 1975, p. 104-105, 110, 161
Heesters, W., Sint-Oedenrode, Zwerftocht door een Boeiend Verleden, 1981, p. 124

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 155

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.VII 7