KastelenInNederland.nl
help zoeken

Kolkenwaard / Aal / Aalburg

Heden ten dage...

Adres
Maasdijk
Plaats
Wijk en Aalburg
Gemeente
Altena
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD
137820,418265
Coördinaten WGS84
51.752822,5.138397
Commentaar ?
Datum gegevens
di 15 februari 2011
Gezien (12 mnd)
140
Aanpassingen (>2019):
 

Locatie:

Buitendijks in de Kolkenwaard is een duidelijke verhoging, 4 m boven NAP, zichtbaar op een terrein.

Over van middeleeuwse toestand:

Rondom de heuvel zijn sporen gevonden van een omgreppeling en baksteenpuin.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Etymologie:

Waarschijnlijk genoemd naar het geslacht De Alburg.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1148
Typologie
Motte
Afm. totaal terrein (m):
90 x 90 m
Zichtbare toestand:
Onbekend
Afmetingen toelichting:
Deze afmeting is afkomstig van het Centraal Monumenten Archief.
Bron: In 1148 is er sprake van een Vulfardus de Alburg en een Nichoalus de Dover die als 'nobiles' getuigen in een oorkonde.
Oorkonde, zie: J.P.C.A. Hendriks

Bouwgeschiedenis:

Men gaat ervan uit dat genoemde Vulfardus de Alburg zijn naam aan de motteburcht geleend heeft. Wanneer die is opgetrokken en weer verlaten annex afgebroken is niet bekend.

Bezitgeschiedenis:

Waarschijnlijk zetelde Vulfardus de Alburg op de motteburcht in de Kolkenwaard. Verdere bezitters- of bewonersgeschiedenis onbekend.

Archeologisch onderzoek:

Terrein met sporen van bewoning/versterking (motte) uit de late midddeleeuwen.
Opvallende, buitendijks gelegen heuvel. Er zijn sporen zichtbaar van oude begreppeling. Het betreft waarschijnlijk een motte-burcht, restant van een woonplaats of burcht. De Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied omvatten voornamelijk middeleeuwse vondsten, waaronder enkele vroeg-middeleeuwse (liggen ten noorden van het monument).

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Algemeen:

Stiboka, 1948, bodemkartering; J. Hendriks, 1988, veldkartering.

Publicaties:

J. Findhammer - Beschrijvingen Archeologische Monumenten (AMK); Cultuurhistorische Waardenkaart 2005, 2006 -- blz 116

J.P.C.A. Hendriks - Aalburg in het land van Heusden: een vroegmiddeleeuws walsysteem?, 1983 -- blz 3-12 (met illustratie)

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 145

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.I 12