Kolkenwaard / Aal / Aalburg

Heden ten dage...

Adres Maasdijk
Plaats Wijk en Aalburg
Gemeente Altena
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 137820,418265
Coördinaten WGS84 51.752822,5.138397
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 15 februari 2011
Gezien (12 mnd) 112
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Buitendijks in de Kolkenwaard is een duidelijke verhoging, 4 m boven NAP, zichtbaar op een terrein.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Rondom de heuvel zijn sporen gevonden van een omgreppeling en baksteenpuin.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Waarschijnlijk genoemd naar het geslacht De Alburg.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1148 t/m 16e eeuw
Typologie Motte
Afm. totaal terrein (m): 90 x 90 m
Zichtbare toestand: Intact
Afmetingen toelichting:
Deze afmeting is afkomstig van het Centraal Monumenten Archief.In 1148 is er sprake van een Vulfardus de Alburg en een Nichoalus de Dover die als 'nobiles' getuigen in een oorkonde.
Oorkonde, zie: J.P.C.A. Hendriks
(Bouw)fase 2 - 16e eeuw t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein

Bouwgeschiedenis:

Men gaat ervan uit dat genoemde Vulfardus de Alburg zijn naam aan de motteburcht geleend heeft. Wanneer die is opgetrokken en weer verlaten annex afgebroken is niet bekend.

Bezitgeschiedenis:

Waarschijnlijk zetelde Vulfardus de Alburg op de motteburcht in de Kolkenwaard. Verdere bezitters- of bewonersgeschiedenis onbekend.

Archeologisch onderzoek:

Terrein met sporen van bewoning/versterking (motte) uit de late midddeleeuwen.
Opvallende, buitendijks gelegen heuvel. Er zijn sporen zichtbaar van oude begreppeling. Het betreft waarschijnlijk een motte-burcht, restant van een woonplaats of burcht. De Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied omvatten voornamelijk middeleeuwse vondsten, waaronder enkele vroeg-middeleeuwse (liggen ten noorden van het monument).

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1974
 

Algemeen:

Stiboka, 1948, bodemkartering; J. Hendriks, 1988, veldkartering.

Publicaties:

J. Findhammer - Beschrijvingen Archeologische Monumenten (AMK); Cultuurhistorische Waardenkaart 2005, 2006 -- blz 116

J.P.C.A. Hendriks - Aalburg in het land van Heusden: een vroegmiddeleeuws walsysteem?, 1983 -- blz 3-12 (met illustratie)

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 145

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.I 12