KastelenInNederland.nl
help zoeken

Kolkenwaard / Aal / Aalburg

Heden ten dage...

Adres
Maasdijk
Plaats
Wijk en Aalburg
Gemeente
Altena
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD
137820,418265
Coördinaten WGS84
51.752822,5.138397
Commentaar ?
Datum gegevens
di 15 februari 2011
Gezien (12 mnd)
216
Aanpassingen (>2019):
 

Locatie:

Buitendijks in de Kolkenwaard is een duidelijke verhoging, 4 m boven NAP, zichtbaar op een terrein.

Over van middeleeuwse toestand:

Rondom de heuvel zijn sporen gevonden van een omgreppeling en baksteenpuin.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Etymologie:

Waarschijnlijk genoemd naar het geslacht De Alburg.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1148 t/m 16e eeuw

Typologie
Motte
Afm. totaal terrein (m):
90 x 90 m
Zichtbare toestand:
Intact
Afmetingen toelichting:
Deze afmeting is afkomstig van het Centraal Monumenten Archief.In 1148 is er sprake van een Vulfardus de Alburg en een Nichoalus de Dover die als 'nobiles' getuigen in een oorkonde.
Oorkonde, zie: J.P.C.A. Hendriks

(Bouw)fase 2 - 16e eeuw t/m heden

Typologie
< Geen >
Zichtbare toestand:
Ongelijk terrein

Bouwgeschiedenis:

Men gaat ervan uit dat genoemde Vulfardus de Alburg zijn naam aan de motteburcht geleend heeft. Wanneer die is opgetrokken en weer verlaten annex afgebroken is niet bekend.

Bezitgeschiedenis:

Waarschijnlijk zetelde Vulfardus de Alburg op de motteburcht in de Kolkenwaard. Verdere bezitters- of bewonersgeschiedenis onbekend.

Archeologisch onderzoek:

Terrein met sporen van bewoning/versterking (motte) uit de late midddeleeuwen.
Opvallende, buitendijks gelegen heuvel. Er zijn sporen zichtbaar van oude begreppeling. Het betreft waarschijnlijk een motte-burcht, restant van een woonplaats of burcht. De Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied omvatten voornamelijk middeleeuwse vondsten, waaronder enkele vroeg-middeleeuwse (liggen ten noorden van het monument).

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Algemeen:

Stiboka, 1948, bodemkartering; J. Hendriks, 1988, veldkartering.

Publicaties:

J. Findhammer - Beschrijvingen Archeologische Monumenten (AMK); Cultuurhistorische Waardenkaart 2005, 2006 -- blz 116

J.P.C.A. Hendriks - Aalburg in het land van Heusden: een vroegmiddeleeuws walsysteem?, 1983 -- blz 3-12 (met illustratie)

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 145

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.I 12