't Juffere / Oploo / Hackendonck / Beekestein

Alle plaatjes (4)

Heden ten dage...

Adres Kasteelgracht 2
Postcode 5841 AC
Plaats Oploo
Gemeente Land van Cuijk
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 188795,402500
Coördinaten WGS84 51.610333,5.875574
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens vr 8 oktober 2021
Gezien (12 mnd) 241
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Ten noorden van Oploo, rechts van de weg naar St. Anthonis.

Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Ten noorden van Oploo, rechts van de weg naar St. Anthonis, ligt binnen de originele omgrachting het kasteelterrein van 't Juffere. Het terrein zelf is als park ingericht. De straat loopt hier volledig omheen.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet, niet verdedigbaar
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 15e eeuw, 1e kwart t/m 1754
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
De opgraving van 1969-1970 levert geen gegevens die aantonen dat het kasteel rond 1400 bestond.
Sind 1744 werd het huis niet meer bewoond en raakte in verval. Vanaf 1754 werd het langzaam afgebroken. In de Franse tijd is het geheel verdwenen, alleen de schuren bleven nog tot laat in twintigste eeuw bestaan.
(Bouw)fase 2 - 1754 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bouwgeschiedenis:

Sind 1744 werd het huis niet meer bewoond en raakte in verval. Vanaf 1754 werd het langzaam afgebroken. In de Franse tijd is het geheel verdwenen, alleen de schuren bleven nog tot laat in twintigste eeuw bestaan.

Bezitgeschiedenis:

Eind zeventiende eeuw was het huis in het bezit van de familie Van Steenhuijs. Bij de dood van Walraad van Steenhuijs in 1722 ging het huis over in handen van zijn weduwe Lucretia van der Noodt. Toen die in 1739 overleed kwam het huis aan de dochters Amelia Cecilia, ongehuwd, en Maria Genoveva, gehuwd met Bernard, graaf van Welderen. Vervolgens kwam de heerlijkheid en huis Oploo aan de kinderen van de laatsten. In 1778 verkochten zij het huis aan de prins Van Oranje.

Verwijzingen

Castlephoto Kasteel 't Juffere
Kastelenlexicon 0531
 

Algemeen:

Tekst: Peter van der Wielen.

Publicaties:

Adriaan van Abeelen - Kasteel 't Juffere te Oploo - een archeologische verkenning uit 1969-1970, 2015 -- blz 3-43 (met illustratie)

K. Anderson - Geo-electrisch weerstandsonderzoek op kasteelterrein 't Juffere te Oploo, 1991

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 85 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.VIII 588

A.I.J.M. Schellart - Huizen van Oranje : Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland -- blz 130 (met illustratie)