Jekschot

Heden ten dage...

Adres Jekschotseweg 29
Plaats Sint-Oedenrode
Gemeente Meierijstad
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 164736,397883
Coördinaten WGS84 51.569799,5.527639
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 9 juli 2020
Gezien (12 mnd) 248
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Locatie niet precies bekend.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Het kasteelterrein wordt gedeeltelijk als landbouwgrond gebruikt. Van het domein rest nog een lanenstelsel, met o.a. eikenlanen. Er staat ook een boerderij op de grond.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Etymologie:

Jek is waarschijnlijk afgeleid van eck, eik; schot = een afgebakend gebied. Het terrein van het huis was omgeven door een eikenwal.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1310 t/m 16e eeuw
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
“Jecschot gheleegen tusschen St. Oedenrode, Erp, Vechel ende Lieshout is eene heerlycheydt ende jurisdictie met leege en middel op syn eygen selven, hebbende schout, scheepen, vorster, leenboeck ende chijnsboeck, met sulcke gherecheyt, dat degeene die kunnen chijns ten behoorlycken tyden en daeghe niet en betaelen, moogen paratelycke gheexecuteert worde sonder vorderen richter te kennen in alle steeden ende dorpen gans Brabant door, aller naer uitwysen der caerten ende brieven van donatie ghegeeven van hartogh Jan den Derden anno 1310 den Willem de Cruydenaer in recompense ver syne diensten aen den voorsc. hartoge ghedaen, behoudelijckx de iurisdictie van lijf en lit, die den hartoge reservert. Alhier, te Jekschot, is gheleegen seekere molte, daer een huys weleer ghestaanheeft, alles met het geen voorsc. is, met 4 hoeven landeryen ende groot district van heyden, toebehoorende Jouffrou Anna van Hambroeck behoudende deese plaetse aengaende met gheestelijck onder de parochie van St. Oedenrode; hebbende eertijds daer ghestaen eene capelle van St. Huybert”.
Typologie tekst:
Slotje
Bron:
(Bouw)fase 2 - 16e eeuw t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bouwgeschiedenis:

Toen Jan III het huis in 1310 aan Willem de Cruydenaer verkocht, moet het huis nog niet oud geweest zijn, daar kort voor 1310 het goed als een woestenij omschreven wordt. In de zestiende is het huis verwoest.

Bezitgeschiedenis:

Op 12 januari 1310 verkoopt Jan III het goed aan Willem de Cruydenaer, die het teruggeeft aan de hertog, en het vervolgens in leen terug ontvangt. Tijdens de veertiende en vijftiende eeuw is het goed in bezit van achtereenvolgens Mychiels van Gheete, Ghevert van Eendoven, Roelof Berwout, Herman Coenen En Jan Oudaert. In 1619 is Anna van Hambroeck eigenaresse van de grond.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0177
 

Algemeen:

Tekst: Peter van der Wielen

Afbeeldingen:

Bronnen:
Heesters, W./Ramakers, C.S.M., Geschiedenis van St. Oedenrode, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel XXIV, 1975, p. 107-108, 163-164

Publicaties:

Bas Aarts - Van 'moltes' en 'mottes'; aantekeningen bij Philips baron van Leefdael (1645), 2015 -- blz 55-58

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 154

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.VI 49