KastelenInNederland.nl
help zoeken

Ten Houte

Heden ten dage...

Adres
Houtsestraat
Plaats
Sint-Oedenrode
Gemeente
Meierijstad
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD
159400,395750
Coördinaten WGS84
51.551111,5.451111
Commentaar ?
Datum gegevens
vr 8 oktober 2021
Gezien (12 mnd)
378
Aanpassingen (>2019):
 

Locatie:

Het huis lag op het terrein afgebakend door de Houtsestraat, Diependaal, Hoogstraat en Sloef.

Over van middeleeuwse toestand:

De plaats waar het huis stond is nu een onderdeel van een natuurgebied. De grachtrestanten zijn her en der nog te herkennen.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet niet, niet verdedigbaar
 

Etymologie:

Het huis was waarschijnlijk in een bosrijke omgeving gelegen.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1337 t/m 19e eeuw

Typologie
Moated site
Zichtbare toestand:
Intact
't Bossche Strick Grefier; A.C. Brock, Beschryving dl. II, p. 55-58
"Item seecker huys, herghecoomen van die van Amelroij, daer naer door coope aen Joncker Hugo van Berckel, in synen leeven schout van Peelant; nu toebehoorende jouffrou Anna van Berckel, ghetrout met Hendrick van Mheer, sonder vijr"

Het huis bestond al in 1337. Begin negentiende eeuw is het verdwenen. Alleen de neerhof en twee pachthoeves bleven over.
Typologie tekst:
Het slot was een van de omgrachte huizen van St. Oedenrode.

(Bouw)fase 2 - 19e eeuw t/m heden

Typologie
< Geen >
Zichtbare toestand:
Vlak terrein

Bezitgeschiedenis:

In 1337 krijgt Willem van Barle het goed in leen. De families Dickbier en Van Amersoyen hebben het huis in de zestiende eeuw in leen. In 1565 vindt er een splitsing plaats in twee volle lenen. De ene helft gaat naar de families Van Boxmeer en Van Berkel; de tweede helft gaat naar de familie Van Heessel.

Historische betekenis:

Het leengoed Ten Houte was lange tijd een van de grootste en belangrijkste leengoederen van St. Oedenrode. Het bestond uit een Hooghuis en lage huizen, een 'winhof of pachthoeve waer de laet in woonde, met bouwlanden, bossen, beemden, heiden en weilanden".

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Algemeen:

Tekst: P.J. van der Wielen

Afbeeldingen:

-Huis den Hout, tekening, L. van Valkenburg, Tilburg, KUB S 62.7 / 820.11 Hout (1)

publicaties:
Heesters, W./Rademaker, Geschiedenis van St. Oedenrode, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel XXIV, p. 106
Heesters, W., Sint-Oedenrode, Zwerftocht door een Boeiend Verleden, p. 158
Sasse van Ysselt, A.F.O. van, De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, 1910, dl. III, p. 179
Brock, A.C., Beschryving der Vryheid St. Oden-Rode, 1832, dl. I, p. 45, 63, 66, 201, Dl. II, p. 17, 24, 39, 55-58, 64, 109, 128-131

Publicaties:

J. Dijkstra - Archeologisch onderzoek aan de Roosendaalseweg te Etten-Leur, 2001

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 153