KastelenInNederland.nl

Hoogenhuizen / 't Hooghuys

Heden ten dage...

Adres
Oirschotseweg 12
Postcode
5066 CJ
Plaats
Moergestel
Gemeente
Oisterwijk
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD x - y
141,556 - 395,043
Coördinaten dec nbr -ol
51.544167 - 5.193331
Commentaar? hier
Datum gegevens
di 25 februari 2020
Geraadpleegd (12 mnd)
117
 

Locatie:

Rechts van de oude weg van Moergestel naar Oirschot, ligt op een omgracht terrein het huidige huis Hoogenhuizen.

Over van middeleeuwse toestand:

Op een door grachten omgeven terrein staat nu het huidige huis Hoogenhuizen, van de neerhuizing gescheiden door wederom een gracht. De term 'hooghuis' heeft nog steeds betrekking op het huis. Het is een hoge, smalle blokvormige laatnegentiende-eeuwse villa van twee bouwlagen onder een schilddak. De toegang tot het terrein wordt afgesloten met een monumentaal hek.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1513
Zichtbare toestand:
Onbekend
Bron: Oisterwijk Bij een verdeling van een goed te Moergestel werd 'dat hoechuys metten cleynen huysken' bij de ene helft gerekend, terwijl het bouwhuis met de schuur en schop tot de andere helft werd gerekend.

Bezitgeschiedenis:

In 1513 werd er een goed gedeeld tussen Jacob Monick enerzijds, en de kinderen van Reiner van Diest anderzijds. Het kasteeltje wordt Jacop Monick toebedeeld; hij krijgt er twee en een halve rijnsgulden bij, omdat het bouwhuis, dat tot de andere helft behoorde 'alsoe vele is geëstimeert vetter te wesen'. Later werd het bezit van de familie De Cock. Via het huwelijk van Catharina de Cock met jonker Lambert Becx werd in 1646 de grondslag gelegd voor de latere vestiging van het geslacht Becx op 't Hooghuis. Na de Tachtigjarige Oorlog verkoos de familie Becx te verhuizen naar Leuven, omdat ook zij, na de vrede van Munster in 1648, net als vele landjonkers zij zich niet meer interesseerden voor hun goederen in het Generaliteitsland, en nog meer omdat zij als katholieken van openbare ambten uitgesloten waren. Na de dood van jonker Lambert in 1675, keerde Catharina echter terug naar Den Bosch. Daarna vestigde jonker Gaspar Hendrik Becx zich definitief als herr van Quabeeck en 't Hooghuys op het huis in Moergestel. Na 1763 verhuisde de familie naar de neerhuizing. Via vererving kwam het goed in de negentiende eeuw in handen van Cornelis Andreas van de Pol. In 1889 kwam het landgoed in handen van de Tilburgse fabrikant C. Mommers.

Historische betekenis:

Waarschijnlijk heel gering. F. Smulders omschrijft het huis als een klein, onaanzienlijk kasteel.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Algemeen:

Tekst: P.J. van der Wielen, 2004

Afbeeldingen:

Literatuur:
Becx, J.A.J., Het Geslacht Becx, Vijf Eeuwen in de Meierij (1475-1975). V., De Kleine Meierij, 1976, jaargang 27, p. 62-69
Becx, J.A.J., Het Geslacht Becx, Vijf Eeuwen in de Meierij (1475-1975). VIII., De Kleine Meierij, 1979, jaargang 30, p. 44-53
Becx, J.A.J., Het Geslacht Becx, Vijf Eeuwen in de Meierij (1475-1975). IX., De Kleine Meierij, 1980, jaargang 31, p. 6-13
Berkelmans, G., In Laetschappe beteult, omkijken naar Verpachting, De Kleine Meierij, 1999, jaargang 50, nr. 4, p. 129
Becx, J.A.J./Bakker, W. de, De Deponering van twee afgedwaalde Collecties betreffende de Geslachten Van de Water en Becx, De Kleine Meierij, ?, p. 19-26
Smulders, F., Een boze Pastoor, De Kleine Meierij, 1948/49, jaargang 2, nr. 10, p. 3

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 153

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.VII 1001/1002, DL.XIV 902