Boshuysen / Boshuizen / Boschuysen

Heden ten dage...

Plaats Leiden
Gemeente Leiden
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 092600,463000
Bestemming Recreatie
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 26 november 2023
Gezien (12 mnd) 163
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Gelegen in ontginningsgebied Boshuysen, aan de Boshuizerwetering (tegenwoordig een slootje).
De resten liggen onder een voetbalveld.

Over van middeleeuwse toestand:

In het midden van de 19e eeuw gesloopt.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1332 t/m 1574
Zichtbare toestand: Intact
De woning te Boschuysen met 50 morgen, onder Zoeterwoude, strekkend van de Rijn tot de Vroonmade, grafelijk leen verm. 15 aug. 1332 (GvH. 243 f. 91v.), waarschijnlijk identiek met 3 viertel land aldaar die hij in 1281 van de graaf in leen hield (Muller, "Het Oude Register", 194).
Bron:
(Bouw)fase 2 - 1574 t/m heden
Zichtbare toestand: Ondergronds
Nadat het kasteel bij het beleg van Leiden was verwoest, zijn er nog twee nieuwe huizen gebouwd, maar alles is uiteindelijk verdwenen onder de sportvelden.

Archeologisch onderzoek:

De ommuring werd teruggevonden bij bebouwing van het terrein; de ligging van de woongebouwen is onduidelijk.
Omdat de muren 1,50m dik waren, is het kasteel vermoedelijk al vóór 1351 opgetrokken (want daarna was het bouwen van huizen met zware muren niet meer toegestaan binnen een bepaalde afstand van de Leidse stadsmuren).

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1490
 

Publicaties:

Anneke Coops - Kastelen en buitenplaatsen in en rond Leiden, 2002

H.A. van Oerle - Leiden binnen en buiten de Stadsvesten, 1975 -- blz 30-31

S.J. Fockema Andrea - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland, 1974 -- blz 71 - 71

C. Kroon - Bibliografie van Rijnlandse kastelen - ridderhofsteden en buitenplaatsen, 1974

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.2 620

Andries Schoenmaker - Handschrift beschr. etc in Zuyt-Holland, 1732 -- DL.I