Henkenshage / Strijpe / Streepen

Alle plaatjes (6)

Heden ten dage...

Adres Laan van Henkenshage 3
Plaats Sint-Oedenrode
Gemeente Meierijstad
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 160100,396800
Coördinaten WGS84 51.558761,5.456511
Toegankelijk Op aanvraag
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 10 december 2020
Gezien (12 mnd) 273
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het huis bevindt zich aan de zuidrand van St. Oedenrode, links van de weg naar Best. Achter het huis ligt een uitgestrekt park.
Kastelen in de omgeving

Functies:

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

trouwlocatie
trouwlocatie

Over van middeleeuwse toestand:

Met ondersteuning van de familie De Girard de Mielet van Coehoorn, die het kasteel lang bewoonde, werd het in de vijftiger jaren gerestaureerd en kreeg het gedeeltelijk een museum-functie. Na een nieuwe restauratie en verbouwing tot party-centrum in 1998 is het accent meer op horeca-activiteiten komen te liggen.
Momenteel is Henkenshage een rechthoekig gebouw geflankeerd door twee torens met kantelen en scherpe spitsen. Het huis heeft twee verdiepingen en is symmetrisch opgezet. De ingang is te bereiken via de voorburcht die bestaat uit een poortgebouw met twee poorttorens, een hoeve en een andere dienstruimte met een plompe gekanteelde toren op de hoek. De laatste ruimte staat in verbinding met het hoofdgebouw door een moderne glazen gallerij. Het gehele complex is omgracht.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet
 

Etymologie:

Hanekens Hage; Haneken was een verbastering van de naam Johan.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 15e eeuw t/m 1850
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
In 1850 is het kasteeltje sterk verbouwd door Jos Cuypers. Het kreeg een neogotisch uiterlijk compleet met twee flankerende torens.
Typologie tekst:
Het huis was van origine een omgrachte, vierkante edelmanswoning.
(Bouw)fase 2 - 1850 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact

Bouwgeschiedenis:

Het Kasteel Henkenshage is van origine een laat-middeleeuws huis. In de achttiende eeuw woonde hier de bekende Friese dichter Willem van Haren, kwartierschout van Peelland en vertrouweling van de Oranjes. Halverwege de negentiende eeuw werd het huis ingrijpend verbouwd en uitgebreid met een verdieping, de hoektorens en de gehele voorbouw met stallen en dienstwoningen. Het kreeg toen zijn huidige vorm als een middeleeuws aandoend kasteel, compleet met torens en kantelen, typerend voor de Romantiek.
Het huis heeft nog enig muurwerk in zich, dat uit 1450 stamt.

Bezitgeschiedenis:

Een van de vroegere eigenaars was Jacop Gheroy, kanunnik van de St. Jan te 's-Hertogenbosch. In 1748 kocht baron Willem van Haren het huis. Hij pleegde zelfmoord in 1768. Een serie eigenaars volgde, die het huis meer als zomerresidentie gebruikten. In 1801 werd het kasteel verhuurd aan de kanunnikessen van St. Augustinus. Het kasteel werd al gauw te klein, en ze verhuisden vervolgens naar Dommelrode. Diplomaat jonkheer Christiaan Bangeman Huygens werd in 1834 eigenaar, maar verkocht het in 1850 weer aan jonkheer Pieter J. de Girard de Mielet van Coehoorn. Diens kleinzoon Pieter verbouwde het huis radicaal, en gaf het zijn kasteelachtig uiterlijk. In 1904 werd T.G. van Gulick eigenaar en renoveerde het huis. Sinds 1940 is de gemeente eigenaar en deed het dienst als distributiekantoor, hoofdkwartier van de 101ste Airborne Divisie, openbare bibliotheek en afdeling Sociale Zaken. Eind 1997 werd het kasteel verhuurd aan een cateraar.

Verwijzingen

URL Commercieel Henkenshage
Wikipedia Henkenshage
Castlephoto Kasteel Henkenshage
Kastelenlexicon 0124
Rijksmonumentnr 33650
 

Afbeeldingen:

Henkenshage in de negentiende eeuw, tekening, L, van Valkenburg, 1825, Tilburg, KUB

Publicaties:

Esther Becx - Kastelengids van Noord-Brabant, 1999 -- blz 131 (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 152,15

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 184 - 189

A. Loosjes - Kasteelen buitenplaatsen tuinen en parken van Nederland, deel 3, 1923 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.V 443, DL.XIV 883