Heesbeen

Heden ten dage...

Adres Grotestraat 41
Plaats Heesbeen
Gemeente Heusden
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 136200,415500
Coördinaten WGS84 51.7295,5.11413
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 17 september 2018
Gezien (12 mnd) 425
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

CAA 44F-017
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Het huis werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 13e eeuw t/m 1589
Zichtbare toestand: Intact
Het kasteel werd na 1260 gebouwd, en werd in 1589 door de inwoners van Heusden afgebroken, omdat het te dicht bij de stad lag, en de graaf van Mansfeld met een leger in dienst van de Spaanse koning Heusden wilde belegeren. Daarna werd het kasteel op kleinere schaal weer opgebouwd. Na 1880 is het verdwenen. De dubbele gracht werd gedempt, en de terp die overbleef is met de ruilverkaveling verdwenen.
(Bouw)fase 2 - 1589 t/m 1880
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
Typologie tekst:
Het tweede kasteel Heesbeen was waarschijnlijk een bescheiden edelmanswoning.
(Bouw)fase 3 - 1880 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein

Bouwgeschiedenis:

Het kasteel werd na 1260 gebouwd, en werd in 1589 door de inwoners van Heusden afgebroken, omdat het te dicht bij de stad lag, en de graaf van Mansfeld met een leger in dienst van de Spaanse koning Heusden wilde belegeren. Daarna werd het kasteel op kleinere schaal weer opgebouwd. Na 1880 is het verdwenen. De dubbele gracht werd gedempt, en de terp die overbleef is met de ruilverkaveling verdwenen.

Bezitgeschiedenis:

Jan van Heusden de Jonge, zoon van Jan VI van Heusden en Catharina van Loon ontving voor zijn vaderlijk erfdeel het goed en de heerlijkheid Heesbeen, waar hij het kasteel stichtte. In 1383 was Arent van Heesbeen in het bezit van de heerlijkheid en het kasteel. Zijn enige dochter Geertruid werd in 1392 met de heerlijkheid beleend. Via haar huwelijk kwam het goed in handen van Hugeman van Strijen, heer van Zevenbergen. Rond 1492 kwam het bij de dood van Aernt van Strijen aan zijn dochter Maria, die getrouwd was met Cornelis de Glimes, heer van Grevenbroeck. Hun zoon Cornelis van Bergen droeg de heerlijkheid in 1555 over aan Willem Torck. In 1620 kwam het goed in handen van Willem van Renesse, heer van Mal. In 1880 verkocht Mathilda, gravin Wolff-Metternich, echtgenote van graaf Bela Pongracz het goed.

Historische betekenis:

Het huis was de residentie van de heren van Heesbeen.

Archeologisch onderzoek:

Terrein waarin de resten van kasteel Heesbeen. Rapport veldbezoek Olav Ode (RAAP) d.d. 20-04-1991: volgens de bewoner van de boerderij zouden onder het huis nog desbetreffende fundamenten aanwezig zijn. In de moestuin veel puinresten. Aan de rand van het weiland bevindt zich op 150 cm diepte in een oude gedempte kasteelgracht een laag massief puin.
Ook aan westzijde van het huis ligt langs de verhoging een depressie (gracht) met
puinresten. Op het hogere deel (oeverwal) blijkt zich een cultuurlaag te bevinden. Het weiland is in lichte mate geëgaliseerd.

Verwijzingen

Wikipedia Kasteel Heesbeen
Kastelenlexicon 0524
 

Afbeeldingen:

-'t Huys te Heesbeen aan de Noord Zijde, pentekening, 15 augustus 1718, H. Pola, Tilburg, KUB H 41/820.11 (3)
-'t Huys te Heesbeen aan de Zuid Zijde, pentekening, 15 augustus 1718, H. Pola, Tilburg, KUB H 41/820.11 (4)
-'t Huis te Heesbeen, pentekening, 1710, Tilburg, KUB H 41/820.11 (2)
-'t Huis te Heesbeen bij Heusden, penseeltekening, 1720, A. de Haen, Tilburg, KUB H 41/820.11 (1)

Publicaties:

J. Findhammer - Beschrijvingen Archeologische Monumenten (AMK); Cultuurhistorische Waardenkaart 2005, 2006 -- blz 113

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 152,16

C. Hornman - De heren van Heesbeen, 1982 -- blz 181-183

Tarcisius van Schijndel - Het Slot te Heesbeen, 1972 -- blz 173-176

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.V 314